دکتر سید علی ضیایی
دندانپزشک متخصص پروتزهای دندانی

دکتر ضیایی

دکتر سید علی ضیائی متولد ۱٣۵٩هستند. در سال ۱٣٧٨ در کنکور سراسری در رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پذیرفته شده و دوره دندانپزشکی عمومی را در سال ۱۳۸۵ به پایان رساندند. به عنوان دندانپزشک عمومی دوره طرح خود را در شهر زاهدان به پایان رساندند و از سال ١٣٧٨ تا ١٣٩٠ سابقه کار خصوصی در شهر اصفهان را دارند. در سال ١٣٩٠ تا ۱٣٩۴به عنوان رزیدنت رشته دندانپزشکی تخصصی پروتزهای دندانی و ایمپلنت در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مشغول به تحصیل بودند و بورد تخصصی خود را در همان سال کسب نمودند. ایشان در سال تحصیلی ١٣٩۶-١٣٩۴ بعنوان مدیرگروه بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی بیرجند مشغول کار بوده و دوره ضریب کا را به اتمام رساندند.

در سال تحصیلی ١٣٩٧-١٣٩۶ بعنوان استادیار حق التدریس در بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تهران به تدریس پرداختند. سپس در سال ١٣٩٨ اقدام به گذراندن دوره فوق تخصصی فلوشیپ ایمپلنت در دانشگاه تهران نمودند.

برخی از مشتریان ما